Bildgalleri/Photo gallery - test mode

I stumbled upon an open-source and freeware gallery program and quickly installed it. Now I am testing it and it seems to work well. The design is not so fancy, though!

Jag råkade hitta ett program för bildgallerier (öppen källkod och gratis) och installerade det genast. Nu testar jag det och det verkar funka. Designen är inte så kul, dock!