Urbanitetens utbredning

 

Urbanisering, urbanism och urbanitet

 

Urbanisering, urbanism och urbanitet var tre grundläggande begrepp för forskningsprojektet Det offentliga rummets gränsöverskridande potential i den segregerade staden.

 

 

Urbanitet, som det ska handla om här, kan associeras till ett flertal ganska vaga begrepp som stadsmässighet, upplevelser av stadens kontraster, en viss täthet av människor och bebyggelse, interaktion i offentliga rum, närvaron av främlingar, förekomsten av en urban kultur osv.

 

Utgångspunkten för detta avsnitt är urbanitet som kulturyttring, dvs förekomsten av (sub)kulturella praktiker som har sin utgångspunkt i eller kan associeras till staden. Urbana kulturyttringar kan vara s k finkultur, t ex musik, teater, opera och litteratur. Utbildningar på gymnasienivå och däröver bör också räknas dit. Det kan också handla om populärkultur med ursprung i staden, t ex tecknade serier. Subkulturer av olika slag har formen av löst sammanhållna gemenskaper kring t ex musik och ofta med vissa sätt att klä sig. Arbetslivets kulturer, reglerade och styrda av generella normer och förmedlade via digitala nätverk bör också nämnas. Drogkulturer och matkulturer är andra exempel.

 

Det är inte svårt att hitta exempel på urbana kulturyttringar på någon av orterna. Hofors hade under några år en serietecknarskola. Den var nedläggningshotad och togs då över av Högskolan i Gävle. 2008 flyttade den till Gävle för att underlätta samarbete med andra program på högskolan. Exemplet antyder de gränser som finns för urbana kulturyttringar på mindre orter, om de inte i likhet med Flemingsberg är belägna i en tätbefolkad region. I Flemingsberg finns som tidigare framgått Södertörns högskola.

 

Om man tar matkultur som exempel har Hofors Pizzeria Rapido, Restaurang Shanghai och Sala Kebab. I Flemingsberg finns Subway, Waynes Coffee, Tango restaurang., Arez Kebab och Restaurang & pizzeria Casa Bianca. Uttryck för globaliserade matkulturer går idag att finna både i det splittrade stadslandskapet och långt utanför storstadsregionerna.

 

Detsamma gäller graffiti. Graffiti uppfattas nog av de flesta som ett urbant fenomen. Hur ska man då tolka förekomsten av graffiti och tags i det glesa stadslandskapet och i rena glesbygden?

 

Graffiti och andra markeringar i Hofors och Flemingsberg

Graffiti och tags förekommer i Hofors främst på avsides platser och längs trafikleder och järnvägar. Inne i själva tätorten Hofors finns få markeringar av detta slag. Enstaka elskåp har försetts med taggar, liksom någon husvägg på Västerhöjden. Platser där det förekommer graffiti är bl a vid Petreskolan, järnvägsstationen, på en elcentral vid rondellen Faluvägen-Storgatan och på viadukter över riksväg 80. I skogsavsnitt nära bebyggelse, som vid Ängkärrsgatan/Göklund finns ställen som försetts med tags och vad som ser ut som graffitiövningar. Ett återkommande motiv längs järnväg och riksväg 80 är en stor blomma, kanske en lilja, i olika färgkombinationer.

 

Också i Flemingsberg har graffiti och tags en undanskymd roll. På synligare platser avlägsnas sådant tydligen ganska snabbt. Det går att se spåren efter en graffitimålning på Polishusets fasad och på grundmurar till några bostadshus. Vid Flemingsbergs Central fanns under en kort tid en politisk text. I likhet med i Hofors trängs graffitin undan till platser där få människor rör sig. Vattentornets fot var länge en slags övningsplats för graffare men ett nätstaket förhindrar fortsatt målande. I skogen vid Visättra finns en plats som ser ut att vara ett basläger för expeditioner i omvärlden. De rundade klipporna i naturparken i Grantorp är sprejade på ett sätt som för tanken till hällristningar.

 

En skillnad mellan Hofors och Flemingsberg är att i Hofors finns ett flertal offentliga anslagstavlor där det är fritt fram att utannonsera olika evenemang. Det är vanligt på småorter och kan förklara att det är ovanligt med illegal affischering i Hofors. Jag såg bara ett par undantag i form av en sticker och en affisch. I Flemingsberg saknas i stort sett affischtavlor. Här hittar man en del illegalt uppsatta affischer t ex längs Blickagången.

Urbanitetens utbredning

Det urbana känner inga gränser. Det går att peka på skillnader mellan stad och land, men kulturyttringar och gemenskaper (tribes) överskrider sådana skillnader. Detta är inget helt nytt. När Patti Smith (som nog kan betraktas som lantis även om hon kom från en mindre stad) kom till New York i sin lång grå regnrock kände hon sig omedelbart accepterad bland likasinnade — hippies kring S:t Mark's Place. Och på skolresan till Hamburg i mitten av 1960-talet visste vi att det var Star Club, där the Beatles hade börjat sin karriär, som vi skulle besöka. Idag vet svenska ungdomar från vilken mindre svensk ort som helst redan i förväg vilka klubbar i New York de ska hänga på.

 

Just i denna bemärkelse är Hofors och Flemingsberg i lika hög grad urbana miljöer som Vasastaden, Haga eller Möllevången. Skillnaderna är, vill jag hävda, kvantitativa snarare än kvalitativa. Det finns större gemenskaper av graffare i storstäderna. Här är kulturyttringarna också tillgängliga i konkret, fysisk bemärkelse – en promenad eller en bussresa bort – och inte uteslutande via internet. Det urbana eller urbaniteten som kulturyttringar finns idag överallt. Men tätheten – av utövare, mötesplatser, evenemang osv – är givetvis större i storstadsregionerna. Det betyder att avstånden är kortare och möjligheterna att mötas ansikte mot ansikte större.

 

Det glesbygden och det glesa stadslandskapet har är närheten till den ”vilda” naturen och aktiviteter som är otänkbara i den täta staden. Visst kan man åka skidor i storstädernas parker, men både Hofors och Flemingsberg är omgivna av milsvida skogar. Terrängkörning med två och fyrahjulingar är t ex populärt i Hofors, liksom mer traditionella aktiviteter som jakt och fiske. Även i Huddinge där Flemingsberg är beläget finns föreningar som drar nytta av den nära naturen.

 

Medan graffare i Flemingsberg har hela stockholmsregionen inom räckhåll för sina dagliga förflyttningar, tillhör Hofors graffitins utposter längs axeln Gävle-Falun. Det hindrar inte att unga hoforsbor kan besöka Stockholm över dagen eller ta sig till Arlanda på ett par timmar – för vidarebefordran till resten av världen.